Kjellmer om multisensorisk undervisning på Högskolan i Halmstad

14.10.2022

På konferens: Viveka Kjellmer presenterade sitt pedagogiska arbete på NEÄL-konferensen (Nätverk för estetiska ämnen i lärarutbildningen), Högskolan i Halmstad 13-14 oktober 2022. I presentationen visade Viveka hur hon arbetar med att integrera multisensoriska moment i undervisningen i konstvetenskap. Syftet är att träna studenterna i systematisk och upplevelsebaserad beskrivning med hjälp av doft, ljud och känsel för att lära sig tänka med andra sinnen än synen som ett komplement till det visuella. På detta sätt skapas studentaktiva och engagerande moment - och vi kan återerövra betydelsefulla sensoriska aspekter av konsthistorien som kan ha fallit i glömska.

Konferensens tema var Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet.

Mer info HÄR

NORDIC SCENOGRAPHY, Department of Cultural Sciences, University of Gothenburg, Sweden.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång